Sözlükte "fetva" ne demek?

1. İslam hukukuyla ilgili bir sorunun dinsel hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, şeyhülislam ya da müftü tarafından verilebilen belgefetva

Fetva kelimesinin ingilizcesi

Religious edict or legal opinion, especially of a Mujtahid.
Köken: Arapça