Sözlükte "fetva" ne demek?

1. İslam hukukuyla ilgili bir sorunun dinsel hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, şeyhülislam ya da müftü tarafından verilebilen belge.

Fetva kelimesinin ingilizcesi

Religious edict or legal opinion, especially of a Mujtahid.
Köken: Arapça